• Innsenderen er kritisk til legemiddelindustriens innflytelse. FOTO: Scanpix

Om årsaker til sykdom

Har du lagt merke til at helsevesenet i svært liten grad interesserer seg for årsaker til sykdom?