Jorda - den fantastiske kloden

Alt liv er avhengig av vann. Blomster trær, fugler, dyr, oss mennesker og alt annet som lever.