• FOTO: Kollstad, Reidar

17. mai for alle

Norge er et land som er bra på så mange måter, men fortsatt er det mye som er galt.