• Det er heller ingen forskning som tyder på at mer læring har gått på bekostning av barnas trivsel i skolen, skriver Norunn Tveiten Benestad fra Høyre. FOTO: Bjørge Stein J / Moe Ingeborg

Ingen motsetning mellom lek og læring

Seksåringer skal møte en skole som tar hensyn til deres styrker og behov, samtidig som vi sikrer at ingen barn går ut fra grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.