Hun skal formidle hva sykehuset har lært av utallige alvorlige feil over mange år, hvor hun har vært på vakt siden 1. oktober 2018. Tittelen er «Uønskede hendelser - engangstilfeller eller kilde til forbedring?»

Dette er basert på alvorlige "hendelser" mens Mevold var ansvarlig leder.

Legen i Flekkefjord fikk godkjennelse av sykehusledelsen til å operere, noe han ikke var kompetent og utdannet til. Både akutte bruddskader og planlagte operasjoner i skjelettet og muskler ble utført i nærmere 11 år av samme lege.

Han ble senere forflyttet til Kristiansand med Mevolds godkjennelse, hvor han fortsatte å operere også her med mange feilbehandlinger.

Flere pasienter døde og flere hundre pasienter ble feilbehandlet i perioden legen var ansatt.

Mevolds foredrag på Arendals uka må ses med dette bakteppe og perspektiv!

Ansvarlige ledere som Grete Faremo, tidligere en FN-sjef, tok ansvar etter at det ble kjent at det hadde vært økonomiske mislighold innen hennes ansvarsområde. Faremo skrev: "Jeg kjenner ikke til hele saken, men det skjedde på min vakt og jeg fratrer stillingen min".

Tidligere stortingsdirektør Marianne Andreassen sa nylig opp sin stilling etter at Datatilsynet konkluderte med at Stortinget hadde vært grovt uaktsomme i forbindelse med et dataangrep i 2020.

Og hva gjør Nina Mevold etter mange år med feilbehandlinger med ufattelige lidelser for pasienter, pårørende og etterlatte? Hun tar ingen selvkritikk. Hun bortforklarer hendelsene med en "systemfeil "og deltar på Arendalsuka for å lære andre om krisehåndtering og ledelse! Det må da være uklokt å benytte en direktør med Mevolds historie som fordragsholder på et felt nettopp hvor hun har sviktet over flere år?

Sven Erik Halvorsen publiserte nylig i avisen forslag til Mevolds foredrag med flg. endringer: Hvordan ha ansvar uten å ta ansvar og/eller Uønskede lemlestelser og død- Hvordan få ansvaret bort fra ledelsen og over på systemsvikt.

Jeg er enig i Halvorsens konklusjoner og at ledelsen på sykehuset inkludert styrelederen har sviktet på det alle viktigste område på sykehuset, og burde trukket seg eller alternativ fått «sparken» for lengst.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.