«Med batterifabrikk på vei i Arendal, Kunstsilo i Kristiansand og UNESCO-arbeidet i Setesdal står vi foran muligheter til å skape flere arbeidsplasser og spennende utdanningstilbud,» skriver innsenderen i et svar til Karen Kristine Blågestads kommentar «Studenter på juleferie har svaret». «Med batterifabrikk på vei i Arendal, Kunstsilo i Kristiansand og UNESCO-arbeidet i Setesdal står vi foran muligheter til å skape flere arbeidsplasser og spennende utdanningstilbud,» skriver innsenderen i et svar til Karen Kristine Blågestads kommentar «Studenter på juleferie har svaret». Foto: Kristin Ellefsen

Juleferiedestinasjon eller fast bosted