• FOTO: Bjelland, Kjartan

Svar til Mykland og Sand om havneflytting

Ny kommunedelplan for Kongsgård/Vige vil gi oss nok areal til å flytte dagens containerterminal ut fra sentrum.