Vidsynet i debatten

Kan du jobbe i politiet dersom du har en kriminell bakgrunn? Ja, i prinsippet kan du gjøre en like god jobb, men bare dersom du har tatt et oppgjør med fortiden.