• FOTO: Jacob Buchard

Hestmanden - og manglende bevilgninger

Dampskipet Hestmanden som del av Vest-Agder-museet ble som kjent ikke tildelt omsøkte 4.7 millioner kroner over statsbudsjettet for inneværende år da det ble vedtatt i Stortinget rett før jul.