Agder har gode muligheter for vekst, for utvikling – og for å ta en ledende rolle når nye næringer og industrier etableres for fremtiden. Med et unikt kompetansemiljø innen utdanning ved UiA og Fagskolen i Agder har vi alle muligheter for å gå foran i løypa når morgendagens løsninger skapes. Til det beste for landsdelen og alle oss som bor her – og kommer til å bo her.

Men mens den ene naboen vår i øst i disse dager gjester Sverige på studietur for å på best mulig måte møte den enorme utviklingen som kan prege landsdelen i tiår fremover, så er fokuset i vest reversering av kommunesammenslåingen og det vi frykter vil bli en stillstand i utviklingen i regionen.

For mens Arendal girer opp og kjører full fart fremover, så demper Kristiansand farten og senker seg ned på egen banehalvdel for å slå pasningene bakover. Vi frykter det blir lite produktivitet ut av det, og er redd det kan medfører at Agder taper kampen om viktige etableringer og utvikling fremover.

Vi trenger et sterkt Kristiansand i Agder, og vi trenger utvikling i vår region. Vi scorer skremmende lavt på levekår, vi er regionen med flest unge uføre, og likestillingen på Agder står tilbake for resten av landet. Hvem vil ta ansvar for å være lokomotivet for at slike trender skal snu og utviklingen skal gå i riktig retning?

Vi trenger et Kristiansand som ser fremover, og ikke bakover. Vi trenger alle de dyktige kreftene i Kristiansand til å jobbe for hele landsdelen og gripe de store mulighetene som ligger foran oss. Arendal og Grimstad er i god utvikling, men det er avgjørende at alle de store kommunene i Agder bruker kreftene sammen. Vi konkurrerer ikke med hverandre, vi konkurrerer om å trekke den beste kompetansen hit til Agder sammen.

Morgendagens kamper handler ikke om reversere gårsdagens beslutninger. Morgendagens kamper vinner vi fordi vi har blikket festet på ballen, på mulighetene og fordi vi vil skape noe nytt og noe bedre. Sammen. Vi trenger at Kristiansand igjen tar ledertrøya. Vi har alle muligheter. Grip dem!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.