1. For å øke fortjenesten, investeres det mye mer i sektoren. Som igjen øker tilbudssiden.

2. Kundene finner alternativer til produktet. For å spare penger. Dette senker etterspørselen.

Grunnen til at prisene skyter i været for et produkt i et fritt marked er som oftest at tilbud og etterspørsel er kommet ut av balanse. Dette skyldes enten økt etterspørsel eller bortfall av tilbud.

De høye prisene som da blir resultatet, er da den beste medisinen for at tilbud og etterspørsel kommer til bake i balanse.

Dette er en brutal, men effektiv, måte å sikre at vi vill ha mest mulig varer og tjenester tilgjengelig til flest mulig.

Resultatet av å prisregulere en vare har ofte ført til ubalanse og mangel på produktet. Med Venezuelas prisregulering av blant annet matvarer som et av det siste og verste eksemplene på dette.

I dag skriker mange høyt om å prisregulere strømmen. Jeg har stor forståelse for dette. Det er blitt ekstremt dyrt. Mange sliter med å få endene til å møtes.

Men resultatene av en slik politikk er at krisen forlenges og at risikoen øker for at det ikke vil være nok strøm.

Jeg mener at vi heller burde blitt subsidiert gjennom skatteseddelen og NAV for å sikre at folk greier seg. Men latt den høye prisen gjøre jobben sin.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.