• Jeg etterlyser at rektor, oppvekststyret og Blågestad evner å skille mellom rektors ansvar for skolens undervisningopplegg og elevenes engasjement i skolens friminutter, skriver innsenderen. FOTO: Vegge, Tormod Flem

Blågestads nøytralitet

Kulturredaktør Karen Blågestad kommenterer 11.05 skolelagets ønske om å ha skoleandakter på Møvig skole.