• FOTO: Vegge, Tormod Flem

Tilsvar til oppvekststyrets flertall

Flertallet i oppvekststyret har i avisen 15.05 et innlegg om hvordan de oppfattet diskusjonen, etter orientering i oppvekststyrets møte 07.05.19 om hvorfor det settes begrensninger for skolelagets virksomhet på Møvig skole.