• FOTO: FLT-PICA, Lars Pehrsson, Code 30

Demokratene vil ha en bedre eldreomsorg

Eldre mennesker skal̊ ha anledning til å bo hjemme så lenge de selv ønsker. Det må derfor sørges for at det er tilstrekkelig med tilbud innen hjemmehjelp og hjemmesykepleie i Nye Kristiansand kommune. Alle hjemmeboende syke eldre må derfor få lovfestet rett til jevnlig legetilsyn.