• FOTO: Erichsen, Jarl Fr.

Kommunevalget 2019

Pensjonister og uføre, vi står nå foran et meget viktig kommunevalg. Våkn opp og engasjer dere!