• FOTO: Tormod Flem Vegge

SV krev veto mot jernbanepakke 4

Go Ahead som fekk driftsansvaret for Sørlandsbanen etter ei anbodsrunde, er det jernbaneselskapet som har hatt dei mest misnøgde passasjerane i Storbritannia.