• FOTO: Prestvold, Janne Birgitte

Maktutøvelse og maktmisbruk Søgne kommune

I vårt demokrati er et viktig prinsipp at makt kontrollerer makt, for å hindre maktmisbruk. Vi har også et politisk system, hvor det er et klart skille mellom forvaltning og politikk.