Makta må klare å tenke helhet

Kunnskapsdepartementet har lagt frem rapport om: «Framtidig kompetansebehov – utfordringer for kompetansepolitikken».