Hvordan løse klima-saken?

Ettersom klimaendringen kan være alvorlig, tvinges man til å ta et standpunkt. Det blir da mest nærliggende å legge til grunn det store fagmiljøet og ikke opponentene mot det, skriver innsenderen og ønsker seg noe som på en pedagogisk måte kunne forklare hva diskusjonen innen fagmiljøet går ut på fremfor «den psykologiseringen vi finner i Fædrelandsvennens oppslag». Foto: faksimile fra Fædrelandsvennen 11. desember