– Sykehuset har ikke en gang evnet å ta et tydelig ansvar for det som har hendt. Heller ikke har Sørlandet sykehus gjort noe forsøk på å formidle til allmenheten på en tydelig måte hvor det har sviktet, langt mindre vært åpen omkring hvorfor det gikk galt, skriver en av de ansatte på sykehuset i dette innlegget. – Sykehuset har ikke en gang evnet å ta et tydelig ansvar for det som har hendt. Heller ikke har Sørlandet sykehus gjort noe forsøk på å formidle til allmenheten på en tydelig måte hvor det har sviktet, langt mindre vært åpen omkring hvorfor det gikk galt, skriver en av de ansatte på sykehuset i dette innlegget. Foto: Tormod Flem Vegge

Kunsten å ikke legge seg flat er utgått på dato