• FOTO: Jacob Buchard

En fritidsreform for barn og frivillighet

Idrett og kulturskole er fritidsaktivitetene med størst sosial skjevhet i rekrutteringen. Avgifter, kontingenter, reiser og dyrt utstyr gjør prisen for at barna skal få delta for høy for mange familier.