• FOTO: Kollstad, Reidar

Takk og ros

Jeg vil med dette få berømme folk i Kilden, i denne omgang for to ting: