• FOTO: Martinsen, Jarle

En levende by uten belysning

Dronningens gata er en av de mest trafikkerte og en av de viktigste gater i sentrum, og det gjelder biler som mennesker.