• FOTO: Kjetil Reite

Kunstsilo

Gunnar Stavrum hadde 6. august et lengre innlegg i avisen hvor alle gode sider knyttet til kunstsamlingen i den fremtidige Kunstsilo blir belyst.