– I undersøkelsen oppgav også 60 prosent av de spurte at de var bekymret for at det ville bli mer alkoholbruk på offentlig plass dersom forbudet ble opphevet, skriver innsender. – I undersøkelsen oppgav også 60 prosent av de spurte at de var bekymret for at det ville bli mer alkoholbruk på offentlig plass dersom forbudet ble opphevet, skriver innsender. Foto: Larsen, Anette

Nei takk, til pils i parken