• FOTO: Bjorvand, Jim Rune

Dyre bomstasjoner Kristiansand-Stavanger

Den nye kommende firefelts motorveien E39 fra by til by angår oss alle sammen.