I region øst 214 øre, i sør 424 øre, i midt 3 øre, nord 3 øre, og vest 214 øre. Nettleie, MVA, og strømselskapenes påslag kommer i tillegg.

Nå misunner jeg på ingen måte de regionene som har billig strøm. Det skyldes som kjent at ingen av regjeringene fram til i dag har sørget for å binde landet sammen til ett strømrike. Det har ingen hensikt å begynne å sutre og klage over det på nåværende tidspunkt, slik er det bare. Jeg skal nok klare meg. Grei økonomi og brukbar pensjon. Alle er ikke like heldig.

Men etter hvert har jeg begynt å tenke på om situasjonen vi nå opplever er rettferdig. Vi har alle samme eierforhold og rett til naturresursene. Men som nevnt foran har ingen sørget for at denne retten blir likt fordelt. Da bør vi i det minste kunne kreve at regjeringen nå gjør noe for å bøte på ulikhetene. Foreløpig hører vi bare at de ”vurderer situasjonen fortløpende”.

I samme nyhetssending som jeg viser til i innledningen sier statsminister Jonas Gahr Støre at ”Vi går et tøft år i møte”. Så sier han videre at det likevel er bra for Norge at det nettopp er Arbeiderpartiet og Senterpartiet som styrer nå. Og så kommer det: ”Jeg har veldig tro på at med de verdiene vi legger til grunn – å jobbe for vanlige folk over hele landet – så skal vi klare å beholde små forskjeller, fordele rettferdig og komme de særlig utsatte til unnsetning”.

Altså, vanlige folk, fordele rettferdig, og komme de særlig utsatte til unnsetning. Ja, ja, så sier han.

I Fvn sist lørdag sa slakter Eide i Lillesand: ”Det er så dramatisk, det er så simpelt. Det er så urettferdig at jeg finner ikke ord”. Konkurrenten betaler 2 øre – slakter Eide må betale over 400 øre. Så mye for små forskjeller og komme de utsatte til unnsetning.

Statsministeren prater og prater, uten egentlig å si noe som helst. Finansministeren synes å ha forsvunnet i det store intet.

Jammen er vi i region Sør heldige for at det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet som styrer nå.

Bare til orientering, jeg har aldri tilhørt noe politisk parti.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.