Som politiker i Kristiansand bystyre oppleves det slik. Et vedtak er fattet – mange tanker lå til grunn, man veide fram og tilbake, og for min del falt jeg ned på at det ville være galimatias å oppløse kommunen, for det er så mange usikkerhetsmomenter som ikke er avklart, at det føles uansvarlig å si ja på dette grunnlag.

Nå er det jo mange som har svar, men i samtaler viser det seg raskt at de som har de klare svar, sjelden har de klare tanker om konsekvens, kostnader og den usikkerhet som vil oppstå, mange har rett og slett meninger som kun bygger på følelser. Ofte en rettferdighetsfølelse i forhold til tidligere vedtak, som ble gjort alt for raskt uten grundig prosess.

Det enkleste er å si at vi tar en folkeavstemning, og så må vi bare stå i det og ta konsekvensen, skylde på tidligere stortingsvedtak og en regjering som overstyrer. Kanskje er det beste løsning? Det kan jo vise seg å gå bra. Men er det ansvarlig?

Når man kjenner til alle utfordringer og problemstillinger som oppsto ved å slå kommunene sammen, kan vi utsette befolkningen for en reversering som sannsynligvis vil bli enda mer problematisk og kostbar, sette oss tilbake til det som var verre enn utgangspunktet før sammenslåingen. En reversering som kan komme til å skape enda flere frustrerte mennesker, som må leve med konsekvensen av nye omstillinger og usikkerhet.

Onsdag skal bystyret orienteres, men om hva – er det noen nytt? Skal det fattes nye vedtak som ikke er grundig bearbeidet og analysert? Skal bystyret ta ansvar for at regjeringen også står i en spagat, prøve å skape en bedre prosess enn hva regjeringen legger opp til. Hva er best for Kristiansand, hva skaper ro, sindighet, sammenhold?

Medisinen kan være et samlivskurs hvor berørte lærer å prate samme språk, prøver å forstå hverandre, som i et ekteskap hvor man holder sammen på tross av, og på grunn av at alternativene er langt, langt verre?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.