Hvilken plan har dere i KS?

– Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 15 prosent av årsverkene i grunnskolen er utført av personer uten lærerutdanning. I videregående utgjør andelen 21 prosent, skriver fylkeslederne i utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet. Foto: Tormod Flem Vegge