– Det er ikke havnas oppgave å jobbe for eller mot utbyggingen av Gartnerløkka, men det er havnas ansvar å sikre at havneområdene som beslaglegges av en utbygging erstattes, skriver innsenderen. – Det er ikke havnas oppgave å jobbe for eller mot utbyggingen av Gartnerløkka, men det er havnas ansvar å sikre at havneområdene som beslaglegges av en utbygging erstattes, skriver innsenderen. Foto: Kjetil Samuelsen

Ytre ringvei, Gartnerløkka og Kristiansand Havn