• FOTO: Kjetil Reite

Saksbehandlingen og prosessen rundt Kunstsiloen

Kunstsilo saken er ikke ferdig, jeg mener at det er kuttet hjørner og at all informasjon ikke er fremkommet i saksbehandlingen.