• – Ved å eventuelt innføre et forbud mot konverteringsterapi står vi også i fare for å svekke noen verdier som er å anse som grunnpilarer i vårt demokratiske samfunn: nemlig trosfriheten og ytringsfriheten, mener innsender. FOTO: Larsen, Håkon Mosvold

Et forbud løser ingenting

Fædrelandsvennens lederartikkel tar til orde for et forbud mot såkalt konverteringsterapi. Den omtaler «praksis» og «tilbud» uten å være spesifikk på hva dette gjelder.