• FOTO: Nygaard, Kjetil

El-subsidier: Hvor ble det av fornuften?

Pål Uberg hadde et utrolig godt og opplysende innlegg i avisen fredag 18.01.