• FOTO: Arkiv

Miljøarbeidere på alle VGS

Alle elever bør føle at de blir sett, men det er likevel ikke alle som føler de slik. Det er ikke like lett for lærere å fange opp ungdommen når de sliter eller faller utenfor.