• Når Nye Veier har som mål å binde arbeidsmarkedet i Kristiansand og Stavanger tettere sammen med den nye motorveien med fart på 110 km/t, vil det bidra til mer biltrafikk, person og gods og et enormt arealforbruk, skriver innsenderne. FOTO: Bjelland, Kjartan

E39, svar til Rømteland

Verden har overhengende globale trusler. Klima og ødeleggelse av natur / tap av artsmangfold er to av disse.