• FOTO: Kollstad, Reidar

Kultur gir livskvalitet – også på sykehjemmet

Mange eldre gruer seg til å skulle bli avhengig av andre for hjelp. Tanken på å bo på et sykehjem er skremmende for mange.