• FOTO: Samuelsen, Kjetil

En spørreundersøkelse som gir flere spørsmål enn svar

Politisk redaktør Vidar Udjus gjør i en kommentar den 06.09. opp regnskap etter en lang debatt rundt flyttingen av kontainerhavna.