• FOTO: Witzøe, Torbjørn

Hvilken verdi har vår natur?

Naturen vår går nå på billigsalg. NVEs nasjonale vindkraftplaner har satt i gang et voldsom press på vår natur, befolkning og det biologiske mangfoldet.