Anmeldelsen inneholder imidlertid både feil og mistolkninger. Det verste er at Kubens gir inntrykk av at boka nærmest er pornografisk ved å hevde at det «ikke er ende på antall beskrivelser av hamrende samleier». For boka beskriver faktisk bare ett eneste samleie, og det heller ikke særlig utmalende. For øvrig har hovedpersonen stempel som en seksuell avviker, og det er derfor naturlig og nødvendig å formidle hans, noe umodne, seksuelle følelser og fantasier.

Videre hevder Kubens at teksten raljerer med troende på en usympatisk og ekkel måte. Men det boka faktisk gjør, er å vise hvordan alle mulige trosretninger kan formes ved å håndplukke bibelvers, og ikke minst hvilke grusomme konsekvenser det kan få når menn med makt opphøyer sin tro til sannhet som skal være styrende for andre menneskers liv.

Kubens har nok vært forutinntatt til teksten, for hun antyder innledningsvis at bøker forfattere selv betaler for å utgi, er slike som er for dårlige for vanlige forlag. Det trenger ikke være tilfelle, forlag kan avvise manuskripter av mange årsaker. De gir heller aldri noen begrunnelse for hvorfor de ikke ønsker å gå videre med en tekst. For den som vil etablere seg som forfatter, kan det derfor være et godt alternativ å selv betale for å få gjort redaktørarbeid. «Når noen slår et menneske i hjel» er bearbeidet i samarbeid med flere litteraturvitere og en dramaturg. Den endelige versjonen av manuskriptet er av redaktøren karakterisert som «en virkelig flott krimroman – velskrevet, engasjerende og spennende, med en god struktur.» Men, som Ivar Aasen sier: «Kor du bryggjar og kor du bakar, d’er alltid ein som det ikkje smakar».

Jeg oppfordrer de som er interessert, til å lese boka og bedømme selv.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.