Hensynet til ansatte, areal, næringsutvikling og tjenestetilbud skal tydeligvis ikke hensyntas.

Midt oppi denne intense debatten for og imot ny folkeavstemning i Søgne og Songdalen kan det være på sin plass å minne om den siste store kommunesammenslåingen på Sørlandet da kommunene Hisøy, Tromøy, Moland og Øyestad ble tvangssammenslått med Arendal i 1992.

Det var Buvik II-utvalget som hadde utredet behovet for å slå sammen kommuner som «omringet» bykommunene Arendal, Sarpsborg, Fredrikstad, Hamar og Hammerfest.

I 1990 ble det avholdt folkeavstemning i kommunene som var foreslått sammenslått. Det var overveldende flertall i samtlige kommuner mot sammenslåing, for Tromøy sin del var 86 prosent mot, og for Øyestad sin del var 94 prosent mot.

I innstillingen til Stortinget står det: «Departementet har i sine vurderinger imidlertid ikke funnet å kunne legge avgjørende vekt på resultatet av folkeavstemmingene og viser til at rådgivende folkeavstemminger i spørsmål om kommunesammenslutninger ikke er godt egnet.»

I avstemningen i Stortinget 14.2.1991 ble resultatet 93 for sammenslåing (Ap, H, FrP og KrF). 49 stemte imot.

Som kjent er nå disse fem tidligere kommunene nå Arendal kommune.

Dette var regjeringen Brundtland. Det er interessant å merke seg at Ap har endret standpunkt i synet på folkeavstemninger og latt seg dirigere av Reverspartiet Sp. Definisjonen på lokaldemokrati er flyttet fra kommunestyre til aksjonsgruppedemokrati. Dette er svakt av Ap.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.