• Vi lever i dag i et skjørt demokrati, det er lav valgdeltagelse og politiske beslutninger tar ofte lang tid før de settes ut i livet, skriver innsenderen. Bildet viser dagens to fylkesting. FOTO: Uleberg, Odd Inge

Ta i bruk hele Agder

Nominasjonen i Agder FrP er avsluttet, og vi har fått på plass et dyktig lag, med kandidater fra hele Agder.