• FOTO: Heida Gudmundsdottir (arkiv)

Levekår i Agder

Når Fylkestinget behandler budsjett eller strategiske prioriteringer, så blir det ofte mye fokus på dårlige levekår. Arbeiderpartiet vil bruke mer penger på ei levekårspakke, fordi de mener at landsdelen henger etter. Manglende likestilling, ufrivillig deltidsstillinger, og en stor andel mennesker utenfor arbeidslivet er blant de største utfordringene.