• FOTO: Kjartan Bjelland

Søgne Rådhus etter dommedag

Har tidligere lansert to ideer til anvendelse av Søgne rådhus etter sammenslåinga: 1) Pølsebu. 2) Krigsskole.