– Den vanligste måken i byen er fiskemåken, en art som er tilpasset et liv mange ulike steder. I byer og tettsteder er bygningene våre, ikke minst dem med flate tak, fristende hekkeplasser, skriver forfatterne. – Den vanligste måken i byen er fiskemåken, en art som er tilpasset et liv mange ulike steder. I byer og tettsteder er bygningene våre, ikke minst dem med flate tak, fristende hekkeplasser, skriver forfatterne. Foto: Arild Breistøl

Urbane måker blant urbane mennesker