• FOTO: Reidar Kollstad

Nord-Norge på skinner – nå

Også vi i sør må presse på for jernbane i nord.