• FOTO: Scanpix

Human-etisk forbund og helse

Georg O. Viki tok fredag 09.08.19 opp problemstillingen at helsevesenet driver behandling basert på «symptom management» i stedet for å behandle årsaker til sykdom.