• FOTO: Jacob Buchard

Gartnerløkka – i strid med nullvekstmålet

Gartnerløkka-prosjektet bør utredes på nytt. Tiltaket gir stor tidsbesparelse for bilene i ettermiddagsrushet, men ikke for bussene. Dette er et tiltak som gjør det mer attraktivt å være bilist og trekker i motsatt retning enn 0-vekstmålet.