• FOTO: Bjelland, Kjartan

Rødt krever utsatt havneflytting

Rødts bystyregruppe redegjorde i en kronikk i fjor høst grundig for hvorfor vi mener saken om flytting av konteinerhavna må utredes grundig med alternativet som nå er mest aktuelt, KMV-tomta mot Kolsdalsbukta.