• FOTO: Kollstad, Reidar

Søgne i dag og om noen år

Søgne er i dag en veldreven kommune som nå blir en del av noe vi tydelig sa ifra om at vi ikke ønsket og bli en del av.