Fordeler ved klimaendring?

Om havnivået skulle ligne mer på det vi så i vikingtiden, så ville vel kanskje utelivet langs bryggene i Kristiansand ikke være like tiltrekkende lenger. Foto: Kjartan Bjelland